Thép ống hàn là gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d2aebce533d6c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='870' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép ống hàn là gì?
0 (0)

Thép ống hàn là thép được làm từ các tấm thép sau đó hàn lại thép dạng hình trụ.Thép ống hàn thường có khả năng chịu lực kém hơn so với thép ống đúc, thế nên thép ống hàn...