Giá cát san lấp tại quận Phú Nhuận năm 2021 – VLXD SÀI GÒN<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-96838ff060a1a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='4882' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giá cát san lấp tại quận Phú Nhuận năm 2021 – VLXD SÀI GÒN
0 (0)

02/12/2020
Cát san lấp là loại cát có giá thành rẻ, không có yêu cầu về độ sạch, chỉ cần là loại cát mịn, hạt nhỏ, dễ đầm chặt, thành phần đất lẫn trong cát ít, không tạo cục. Cát...