Thép tấm 2mm / 2ly / 2li <div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-71035b86d0e4a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='2462' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép tấm 2mm / 2ly / 2li 
0 (0)

17/06/2021
Thép tấm 2mm / 2ly / 2li là loại thép thường được dùng trong các ngành đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cầu cảng, thùng, bồn xăng dầu, nồi hơi, cơ khí, các ngành xây dựng dân dụng, làm tủ...