[Cập nhật] giá thép xây dựng năm 2021

[Cập nhật] giá thép xây dựng năm 2021

09/05/2020
giá thép xây dựng năm 2021 – Hiện nay quý công ty đang có nhiều công trình đang trong giai đoạn thi công nhưng lượng sắt thép thì không đủ cung ứng cho công trình, hoặc nếu...