Khi nào phế liệu cần phải được thu mua ?

Khi nào phế liệu cần phải được thu mua ?

Khi nào phế liệu cần phải được thu mua? Thật sự không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Bởi vì nó còn tùy thuộc vào số lượng bạn có cũng như không gian chứa số...