Khổ lưới b40

Khổ lưới b40

25/06/2021
Khổ lưới b40 – Lưới b40 là có tên gọi khác là lưới mắt cáo. Trong khâu sản xuất, người ta sử dụng sợi thép nhỏ và mỏng được đan chéo với nhau, từ đó tạo ra một chiếc...