Nhà thầu xây dựng lo lỗ do giá cát tăng cao<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2ba2c6844d07f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9463' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhà thầu xây dựng lo lỗ do giá cát tăng cao
0 (0)

03/12/2019
Nhà thầu xây dựng lo lỗ do giá cát tăng cao – Tính đến tháng 04 năm 2021, giá cát xây dựng đã tăng gấp 2 lần, thậm chí tăng gấp 3 lần so với thời điểm tháng 2/2021....