Phế liệu là gì? Phế liệu khác phế thải ở những điểm nào?

Phế liệu là gì? Phế liệu khác phế thải ở những điểm nào?

Bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi phế liệu là gì chưa? Tại sao gọi đây là phế liệu mà không phải là rác thải? Thực sự mà nói thì phế liệu và phế thải là 2 loại...