Xịt trị mụn Skin Fresh giải pháp trị mụn hiệu quả<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-12ef51bee6ca8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='993' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xịt trị mụn Skin Fresh giải pháp trị mụn hiệu quả
0 (0)

13/01/2020
Xịt lợi khuẩn Skin Fresh là giải pháp trị mụn ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn Dr.Anh đầu tiên tại Việt Nam. Nhờ cơ chế sử dụng lợi khuẩn B.Clausii xịt trực tiếp lên bề mặt da, Skinfresh...