Thép hình I 294x200x8x12x12m<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6b1404f29f2af'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='9658' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hình I 294x200x8x12x12m
0 (0)

30/06/2020
Thép hình I 294x200x8x12x12m – Hiện tại công ty Sài Gòn CMC ( hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80 ) nhận phân phối mặt hàng này đến với công trình, dự án tại Miền Nam với số lượng không giới hạn. Chất...