Thép hình I 300x150x6.5x9x12m

Thép hình I 300x150x6.5x9x12m

30/06/2020
Thép hình I 300x150x6.5x9x12m – Là loại vật liệu xây dựng không thể thiếu ở hầu hết mọi dự án xây dựng. Chúng góp phần làm tăng sự cố định, giữ vững công trình, tăng độ bền, chống cháy,...