Thép hình I 400x200x8x13x12m

Thép hình I 400x200x8x13x12m

30/06/2020
Thép hình I 400x200x8x13x12m – Thép hình I rất đa dạng về kích thước vì vậy nên mỗi một kích thước khác nhau được sử dụng vào một mục đích khác nhau, cho từng hoàn cảnh công việc khác...