Thép hình I 450x200x9x14x12m

Thép hình I 450x200x9x14x12m

30/06/2020
Thép hình I 450x200x9x14x12m – Là một trong rất nhiều dạng thép hình I nói chung, ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và xây dựng. Chúng góp phần tạo nên độ vững chắc tại nơi làm việc, chịu...