Thép hình I 482x300x11x15x12m

Thép hình I 482x300x11x15x12m

30/06/2020
Thép hình I 482x300x11x15x12m – Được ứng dụng chủ yếu trong xây dựng nhà tiền chế, tháp truyền hình, nhà ở, công nghiệp lái tàu, chế tạo máy, viễn thông,.. Công ty Sài Gòn CMC là đơn vị phân...