Thép hình i 500

Thép hình i 500

06/07/2021
Thép hình i 500 . Do tính chất phổ biến và nhu cầu trong đời sống xây dựng nên dạng thép i 500 này được sử dụng rất nhiều. Sản phẩm đã tuân thủ theo dây chuyền nghiêm ngặc...