Thép hình I300 – Tôn Thép Sáng Chinh

Thép hình I300 – Tôn Thép Sáng Chinh

Thép hình I300 là thép có dạng mặt cắt ngang giống như chữ I. Với 2 phần cạnh ngang tương đối hẹp và phần nối giữa đầu chiếm tỉ trọng lớn. Thép hình I vô cùng đa dạng về...