Thép hình I350 – Kho thép Miền Nam Sáng Chinh

Thép hình I350 – Kho thép Miền Nam Sáng Chinh

Thép hình I350 – Kho thép Miền Nam Sáng Chinh. Là sản phẩm thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các công trình xây dựng như xây dựng nhà kết cấu chịu lực,...