Tiêu chuẩn thép hình I450 – Kho Thép Sáng Chinh

Tiêu chuẩn thép hình I450 – Kho Thép Sáng Chinh

17/06/2022
Tiêu chuẩn thép hình I450 – Kho Thép Sáng Chinh. Thép hình I450 tiêu chuẩn A36/ SS400 là sản phẩm thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các công trình xây dựng như...