Thép hình I600 – Kho thép Sáng Chinh

Thép hình I600 – Kho thép Sáng Chinh

17/06/2022
Thép hình I600 – Kho thép Sáng Chinh. Thép hình I600 tiêu chuẩn A36/ SS400 là sản phẩm thép hình được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các công trình xây dựng như xây dựng...