Thép hộp oval<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0e5bbfa2b4682'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='2637' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thép hộp oval
0 (0)

12/07/2021
Thép hộp oval là dạng thép xây dựng rất đặc biệt, chúng cực kì phù hợp với mọi kết cấu thi công hiện nay. Chủ thầu chọn lựa chính xác quy cách thép hộp oval sẽ đẩy nhanh tiến...