Nhận thu mua phế liệu inox tại KCN Tân Bình

Nhận thu mua phế liệu inox tại KCN Tân Bình

15/08/2022
Dịch vụ thu mua phế liệu inox tại KCN Tân Bình đã ra đời, nhằm thu lại nguồn hợp kim đáng giá này. Nhằm phục vụ ngành công nghiệp tái chế, Hải Đăng chúng tôi có dịch vụ thu mua phế...