Vận chuyển xà gồ C mạ kẽm mọi kích thước đến công trình đúng giờ

Vận chuyển xà gồ C mạ kẽm mọi kích thước đến công trình đúng giờ

09/11/2021
Vận chuyển xà gồ C mạ kẽm mọi kích thước đến công trình đúng giờ. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm này ở Miền Nam là rất lớn, hầu hết được sử dụng để cấu tạo phần mái nhà,...