Thủ tục chuyển nhượng Cổ Phần phổ thông trong công ty Cổ Phần

Ngày đăng: 30/11/2020 Chia sẽ bởi: Acc Viet Nam Chuyên mục: Dịch vụ tư vấn Pháp Lý Lượt xem: 56 lượt

Thủ tục chuyển nhượng Cổ Phần phổ thông trong công ty Cổ Phần. Thủ tục chuyển nhượng Cổ Phần được thực hiện trong trường hợp cổ đông hiện nay trong tổ chức chuyển nhượng cho cổ đông khác trong hoặc ngoài tổ chức. Vậy chuyển nhượng Cổ Phần trong công ty Cổ Phần cần phải tuân theo trình tự, thủ tục như thế nào để giảm thiểu những rủi ro mang thể xảy ra? Bài viết dưới đây cung ứng thông tin cho độc giả về những trở ngại trên.

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn điều lệ

Thủ tục chuyển nhượng Cổ Phần phổ thông trong công ty Cổ Phần

Thủ tục chuyển nhượng Cổ Phần phổ thông trong công ty Cổ Phần

Cổ Phần là gì?

Cổ Phần là phần vốn nhỏ nhất của đơn vị Cổ Phần. Người sở hữu Cổ Phần được gọi là cổ đông. thực chất của Cổ Phần là vốn điều lệ trong doanh nghiệp Cổ Phần hay nói khác đi, vốn điều lệ được chia thành phổ biến phần bằng nhau gọi là Cổ Phần (điểm a Khoản 1 Điều 110 Luật tổ chức 2014).

Điều kiện để chuyển nhượng Cổ Phần

Lưu ý về điều kiện chuyển nhượng Cổ Phần trong Công ty Cổ Phần

Căn cứ tại Điều 126 Luật tổ chức 2014 quy định về chuyển nhượng Cổ Phần theo đó, cổ đông sở hữu quyền tự do chuyển nhượng Cổ Phần của mình cho người khác theo quy định của luật pháp trừ các trường hợp:

  • Trong thời hạn 03 năm, diễn ra từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng thực đăng ký tổ chức, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng Cổ Phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng Cổ Phần phổ thông của mình cho người chẳng phải là cổ đông sáng lập giả dụ được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
  • Cá nhân, công ty được phép chuyển nhượng Cổ Phần rộng rãi cho người khác nếu Đại hội đồng cổ đông chấp nhận
  • Cổ đông là những tư nhân, công ty có Cổ Phần biểu quyết không được tặng, bán Cổ Phần cho người khác
  • Điều lệ doanh nghiệp sở hữu quy định về việc hạn chế việc chuyển nhượng Cổ Phần.

Xem thêm

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bài viết liên quan